Good heavens festival mei 2012 - Het Hulsbeek, Oldenzaal

Algemene Voorwaarden

Om een goed festival neer te kunnen zetten, heeft Stichting Good Heavens! een aantal regels, toegangsbeleid en huisregels, opgesteld die nageleefd moeten worden. Voor Good Heavens! festival 2012 zijn de volgende huisregels opgesteld:

 • Beveiliging is aanwezig op het terrein om eventueel te fouilleren bij de ingang, daartoe dient de bezoeker akkoord te gaan.
 • Er geldt een glasverbod voor het gehele Hulsbeek op Hemelvaart.
 • Te allen tijde behoudt de organisatie/terrein eigenaar zich het recht voor iemand de toegang te ontzeggen.
 • Personen in het bezit van drugs en/of wapens zullen worden overgedragen aan de politie.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zullen in beslag worden genomen.
 • Roken in de tenten is niet toegestaan.
 • Te allen tijde behoudt de organisatie zich het recht voor tijd, datum en programma aan te passen van het festival.
 • Betreden van het festival is volledig voor eigen risico.
 • Aan bezoekers onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 • Het misdragen van personen wordt niet getolereerd op en rond het festivalterrein en zullen dan ook van het terrein verwijderd worden.
 • Er zal cameratoezicht aanwezig zijn op het festivalterrein. Bezoekers dienen akkoord te gaan met eventuele opnamen.
 • Aansprakelijkheid kan niet worden geëist bij gehoorbeschadiging die eventueel zou kunnen ontstaan op het festival.
 • Enige verantwoording betreffende eventuele schade aan bezoekers en/of bezittingen van bezoekers ligt niet bij de organisatie.
 • Commerciële activiteiten zonder toestemming van de organisatie, zullen niet worden toegestaan door de organisatie.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, de medewerkers, het beveiligingspersoneel en hulpverlening.
 • Het is niet toegestaan om op het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen via info@goodheavensfestival.nl